Our Mission: Food, Education, Medicine

Rólunk

Rólunk

A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft.

A Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Kft. (székhely: 9461 Lövő, Fő utca 32.; adószám: 22353870-2-08), államháztartáson kívüli nonprofit szervezet. Lövő Község Önkormányzata alapította 2008-ban a települési, mikrotérségi közszolgáltatások szervezésében, a civil szervezetek segítésében, kulturális és szolgáltatási feladatok ellátásban, térségi és települési gazdaság-, és területfejlesztési célú támogatások pályázati rendszereinek működtetésében, az ezzel összefüggésben lévő egyéb tevékenységek végzésében való közreműködésre, valamint az ezekhez kapcsolódó programok lebonyolítására. A Nonprofit Kft. célja Lövő Község és az Alpokalja Mikrotérség területfejlesztési feladatainak és céljainak elősegítése, a fejlesztési programok összehangolása, kutatások és felmérések készítése, továbbá a térség életminőségének javítása a lakosságnak nyújtott információkkal és a kulturális élet szervezésével. Ezekhez kapcsolódóan fejlesztési koncepciókat és programokat készít, fejlesztési kezdeményezéseket dolgoz ki és karol fel, projekteket formál, továbbá pályázatokat nyújt be és valósít meg. A közösségi-kulturális élethez kapcsolódóan ellátja az Önkormányzat közművelődési feladatait (térségi/mikrotérségi szinten is), ennek keretében:

 

  • művelődő közösségek létrejöttének működésnek és fejlődésének támogatása, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
  • a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
  • hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
  • községi, nemzeti ünnepek helyszínének biztosítása, programjának szervezése
  • a helyi és (mikro)térségi közösségi élet fejlesztése
  • művészeti csoportok újjászervezése, működtetése
  • tér és infrastruktúra biztosítása a lakosság, a civil szervezetek és az egyházak által kezdeményezett programokhoz
  •  

A település központjában található Szolgáltató és Kulturális Központ 2006-ban került felújításra, ezáltal rendelkezésre áll az infrastrukturális feltételrendszer szervezet kultúraközvetítő és közösségszervező feladataihoz, így képes a közösségi értékek gyűjtőhelyeként, kulturális kezdeményezések befogadásának helyszíneként funkcionálni. A szervezet személyi állománya 3,5 fő. Az ügyvezetés mellett a szaktudással és tapasztalatokkal rendelkező kulturális munkatársak napi 8 órában, míg a technikus kolléga nap 4 órába segíti a Központ munkáját. Emellett a heti rendszerességgel ismétlődő sport-, kézműves és egyéb foglalkozásokat, valamint a nagyobb rendezvények speciális elemeit külső szakemberek bevonásával valósítja meg. A Központ épülete három szintes. Az alagsorban (400 m2) konditerem, idősek-fiatalok klubja, könyvtár, a földszinten (450 m2) irodák, egy kisebb rendezvényterem (80 m2) és egy nagy rendezvényterem (200 m2), valamint egy konyha található. Az emeleten 5 szobával 31 férőhelyes ifjúsági szálláshelyet üzemeltet a szervezet. Az épület mögötti „pajta” (200 m2) és a közel 2000 m2-es zöld udvar biztosítja a szabadtéri rendezvények helyszínét. Az udvaron található mezítlábas taposó parkot számos helyi és környező településekről érkező vendég látogatja.